Рођени и умрли у Републици Српској, 2019.

 

 

 

 

 

 

 

Пад броја живорођених


У Републици Српској у 2019. години рођено је 9 274 живорођене дјеце, од тога 4 907 дјечака и 4 367 дјевојчица. У односу на 2018. годину, број живорођене дјеце у 2019. години је мањи за 294.


Повећана старосна граница жена приликом рађања дјеце


Просјечна старост мајке при рођењу првог дјетета у Републици Српској износила је 27,8 годинa, односно 0,2 годинe више него у 2018. години. Вишегодишњи подаци нам указују да жене, ипак одлажу рађање дјеце и да се старосна граница приликом рађања дјеце повећава.


Укупна просјечна старост мајке при рођењу дјетета у ЕУ-28, према посљедњем расположивом податку Еуростата (2018. године) била је 30,8, док је у Републици Српској просјечна старост у 2019. години била 29,3 године.


Од укупног броја живорођене дјеце, око 79,6% се роди у старости мајке од 20 до 34 године. Ред рођења дјетета задржао се на сличном нивоу као што је био у 2018. години. Око 47,4% мајки које су рађале у 2019. години родиле су прво дијете, друго дијете око 35,5% мајки, а треће и више дјеце око 17,1% мајки. Око 58,6% мајки које рађају прво дијете, рађају у старосној групи 20-29 година, око 64,4% рађања другог дјетета је у старосној групи 25-34, а око 67,2% мајки треће дијете рађају у старосној групи 25-39 година.


Учешће живорођене ванбрачне дјеце повећано у односу на претходну годину


У Републици Српској учешће живорођене ванбрачне дјеце у укупном броју живорођених износило је 17,7% и у односу на претходну годину повећано је за око 0,2%. Од укупног броја живорођене ванбрачне дјеце, 87,8% њихових родитеља живи заједно.


Мањи број мртворођене дјеце


Укупан број мртворођене дјеце мањи је за око 2,7% у односу на претходну годинy. Највећа вриједност стопе мртворођених од 5,6‰ забиљежена је у 2001. години, а у 2011. години је пала на 3‰. У 2019. години стопа мртворођених износила је 1,4‰.


Већи број умрлих


У 2019. години у Републици Српској је умрло 15 081 лице, од тога 7 753 мушкарца и 7 328 жена. У поређењу са 2018. годином, у Републици Српској је умрло 318 лицa више. Највише умрлих је било у периоду јануар-март 2019. године око 29,6%, а најмањи број умрлих је био у периоду јун-август, око 22,5%.


Мушкарци данас живе краће од жена


Просјечна старост приликом умирања за мушкарце у 2019. години била је 71,7 година, а за жене 77,5 година. У односу на 2018. годину, просјечна старост приликом умирања за мушкарце је у благом порасту, као и просјечна старост приликом умирања за жене. Од укупног броја умрлих свако пето лице умре испод 65 година старости.


Умрло 15 дјеце до једне године старости


У 2019. години умрло је 15 дјеце до једне године старости и то 7 дјечака и 8 дјевојчица. Око 80% одојчади умрло је у првих 10 дана послије рођења. У 2019. години стопа умрле одојчади била је 1,6‰. Према посљедњем расположивом податку Еуростата (2018. године) стопа умрле одојчади у ЕУ-28 била је 3,5‰. Стопа умрле одојчади у Републици Српској за 2019. годину била је мања од стопе умрле одојчади у ЕУ-28.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ