Стопе потрошачких цијена у Републици Српској, 2020.

 

 

 

 

 2020.                                                                       

 

 

СТОПЕ ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА                                                                                  

 

 

мјесец
%
   Број Службеног гласникајануар 2020.
      0,4 15/20
фебруар 2020.
 
март 2020.
 
април 2020.
 
маj 2020.
 
jун 2020.
 
jул 2020.
 
август 2020.
 
септембар 2020.
 
октобар 2020.
 
новембар 2020.
 
децембар 2020.