Стопе потрошачких цијена у Републици Српској, 2020.

 

 

 

 

 2020.                                                                       

 

 

СТОПЕ ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА                                                                                  

 

 

мјесец
%
   Број Службеног гласникајануар 2020.
      0,4 15/20
фебруар 2020. 0,1  30/20 
март 2020. 0,0  40/20 
април 2020. -2,1  51/20 
маj 2020. -0,8 61/20
jун 2020.
 
jул 2020.
 
август 2020.
 
септембар 2020.
 
октобар 2020.
 
новембар 2020.
 
децембар 2020.