Индекси потрошачких цијена, новембар 2019.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у новембру 2019. године у односу на претходни мјесец, нижи је за 0,2%. 


У односу на новембар 2018. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је остао непромијењен. 


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у новембру 2019. године у односу на октобар 2019. године, индекси одјељака Намјештај и покућство, Комуникације и Остала добра и услуге виши су за по 0,3%, док су индекси одјељака Здравство и Рекреација и култура виши за по 0,1%. Индекси одјељака Алкохолна пића и дуван, Превоз и Образовање остали су непромијењени. Индекс одјељка Храна и безалкохолна пића нижи је за 0,6%, индекс одјељка Одјећа и обућа нижи је за 0,4%, индекс одјељка Ресторани и хотели нижи је за 0,2%, док је индекс одјељка Становање нижи за 0,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ