Клање стоке и живине у кланицама, октобар 2019.

 

 

 

 

 

Током октобра 2019. године, у поређењу са истим мјесецом 2018. године повећан је број закланих оваца за 53,3%, свиња за 13,9% и говеда за 2,3%, док је истовремено смањен број заклане живине за 3,7%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих оваца за 52,3%, говеда за 6,1% и свиња за 5,9%, као и смањење нето тежине заклане живине за 0,6%.

 

У поређењу са претходним мјесецом, током октобра 2019. године забиљежено је повећања бројa закланих свиња за 21,4%, као и смањење броја заклане живине за 5,0%, оваца за 8,6% и говеда за 17,4%. У истом периоду је забиљежено само повећање нето тежине закланих свиња за 18,8%, као и смањење нето тежине заклане живине за 0,8%, оваца за 5,9% и говеда за 16,1%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ