Истраживање и развој, 2018.

 

 

 

 

 

 

На пословима истраживања и развоја у 2018. години билe су запослене 803 особе, са пуним и краћим од пуног радног времена, од чега су 362 жене, односно 45,1%. Број запослених могуће је изразити и помоћу еквивалента пуне запослености и тако добијамо да су у 2018. години пуно радно вријеме на пословима истраживања и развоја биле запослене 587,4 особе.

 

У истом периоду на пословима истраживања и развоја, на основу уговора о дјелу или ауторског уговора, билo je ангажованo 208 особa, од чега су 83 жене. Изражено еквивалентом пуне запослености, на пословима истраживања и развоја пуно радно вријеме било је ангажовано 75,5 особа.  

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ