Анкетирање домаћинстава с циљем израде главног оквира узорка

 

Три статистичке институције у БиХ, Републички завод за статистику Републике Српске, Агенција за статистику БиХ и Федерални завод за статистику, од 17. септембра 2019. године ће почети да спроводе анкетирањe домаћинстава с циљем израде главног оквира узорка.

 

Пројекат траје три године, кроз 12 квартала, предвиђено трајање пописивања за један квартал је 22 дана, а 17. септембра 2019. године почиње теренски рад за први квартал. Анкетирање ће спровести овлашћени анкетари званичних статистичких институција у БиХ.

 

Спровођење овог важног пројекта је од изузетног значаја за статистичке институције, будући да главни оквир узорка служи као основа за анкетна истраживања као што су Анкета о радној снази, Анкета о потрошњи домаћинстава и др.

 

Упитник садржи 13 питања, почевши од питања о имену и презимену, полу, датуму рођења, питања о статусу објекта, броју чланова домаћинства, старосној структури, образовним карактеристикама. Прикупљени подаци из Анкете су строго повјерљиви и користиће се искључиво у статистичке сврхе.

 

На територији Републике Српске, у првом кварталу анкетирања биће обухваћено око 30 000 домаћинстава у 51 јединици локалне самоуправе.

 

Анкетари ће умјесто упитника на папиру користити лаптопе са инсталираном апликацијом, помоћу које ће се вршити унос података и достављати статистичким институцијама на дневној бази.

 

Ова активност се реализује кроз пројекат „Подршка статистичком систему Босне и Херцеговине за припрему главног оквира за узорак", уз финансијску подршку делегације ЕУ у Босни и Херцеговини.