Трошкови за заштиту животне средине, 2018.

 

 

 

 

 

 

Укупни трошкови за заштиту животне средине у подручјима индустрије (B, C, D и E36) и специјализованих произвођача услуга за заштиту животне средине (E, области 37, 38 и 39), у 2018. години износе 135 193 000 КМ, што је за 51,2% више него у 2017. години. Од тога 64,4% или 87 076 000 КМ чине остварене инвестиције, а 35,6% или 48 117 000 КМ су текући трошкови за заштиту животне средине.

 

Посматрано по областима заштите животне средине, највећа издвајања у 2018. години биљеже се у области заштите ваздуха, 59,0% и области управљања отпадом, 28,5% од укупних трошкова.

 

Укупно остварене инвестиције у 2018. години веће су за 95,2%, а текући трошкови за 7,3% у односу на претходну годину. Од укупно остварених инвестиција у заштиту животне средине 98,5% остварено је као инвестиција на крају производног процеса, а преосталих 1,5% чине инвестиције у интегрисане технологије. Од укупних текућих трошкова, 74,1% се односи на интерне текуће трошкове, док је 25,9% издвојено за услуге заштите животне средине, односно као екстерни текући трошак. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ