Мјесечна саопштења пољопривреде и рибарства, 2018. година

 

 

 

 

 2018.                                                               

 

 

ПРИКУПЉАЊЕ КРАВЉЕГ МЛИЈЕКА И ПРОИЗВОДЊА МЛИЈЕЧНИХ ПРОИЗВОДА

 

   јануар 2018.

   фебруар 2018.

   март 2018.

   април 2018.

   мај 2018.

   јун 2018.

   јул 2018.

   август 2018.

   септембар 2018.

   октобар 2018.

   новембар 2018.

Истраживање и развој, 2011. Истраживање и развој, 2011.  децембар 2018.

 

 

КЛАЊЕ СТОКЕ И ЖИВИНЕ У КЛАНИЦАМА 

 

   јануар 2018.

   фебруар 2018.

   март 2018.

   април 2018.

   мај 2018.

   јун 2018.

   јул 2018.

   август 2018.

   септембар 2018.

   октобар 2018.

   новембар 2018.

Истраживање и развој, 2011. Истраживање и развој, 2011.  децембар 2018.

 

 

АКТИВНОСТИ ИНКУБАТОРСКИХ СТАНИЦА

 

   јануар 2018.

   фебруар 2018.

   март 2018.

   април 2018.

   мај 2018.

   јун 2018.

   јул 2018.

   август 2018.

   септембар 2018.

   октобар 2018.

   новембар 2018.

Истраживање и развој, 2011. Истраживање и развој, 2011.  децембар 2018.

 

 

ВРИЈЕДНОСТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ПРОДАТИХ НА ЗЕЛЕНИМ ПИЈАЦАМА

 

   јануар 2018.

   фебруар 2018.

   март 2018.

   април 2018.

   мај 2018.

   јун 2018.

   јул 2018.

   август 2018.

   септембар 2018.

   октобар 2018.

   новембар 2018.

Истраживање и развој, 2011. Истраживање и развој, 2011.  децембар 2018.