Површине и засади на крају прољећне сјетве, 2019.

 

 

 

 

 

 

Укупно засијане површине у 2019. години у Републици Српској износе 316 915 ha, што је за 1,3% мање у односу на 2018. годину. У сектору породичних пољопривредних газдинстава засијано је 302 511 ha или 1,3% мање, а у сектору пословних субјеката 14 404 ha, односно 0,4% мање у односу на 2018. годину. У структури засијаних површина житарице су заступљене са 66,9%, сточно крмно биље са 20,6%, повртно биље са 9,0%, индустријско биље са 2,9%, јагодичасто воће са 0,5%, док је љековито и ароматично биље заступљено са 0,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ