Просјечне плате запослених, април 2019.

 

 

 

 

 

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) исплаћена у априлу 2019. године износила је 896 КМ и већа је номинално за 1,1%, а реално за 2,1% у односу на претходни мјесец. У односу на исти мјесец прошле године, просјечна плата након опорезивања (нето плата) номинално је већа за 6,7%, а реално за 6,0%. Просјечна бруто плата исплаћена у априлу 2019. године износила је 1 392 КМ.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ