Докторанти - особе у поступку стицања звања доктора наука, школска 2018/2019. година (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У школској 2018/2019. години, на високошколским установама у Републици Српској евидентирано је укупно 119 докторанaта. Од укупног броја, три докторанта су пријавили докторат, а 116 је уписало докторске студије.


Према полној структури доктораната 47,1% су мушкарци, а 52,9% су жене.


У школској 2018/2019. години, све докторске дисертације су пријављене на јавним високошколским установама, док на приватним високошколским установама није било пријављених докторских дисертација.


Посматрајући уписане на докторске студије у школској 2018/19 години, на јавним високошколским установе уписано је 89,7%, док је на приватне високошколске установе уписано 10,3% од укупног броја уписаних.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ