Клање стоке и живине у кланицама, фебруар 2019.

 

 

 

 

 

Током фебруара 2019. године, у поређењу са истим мјесецом 2018. године повећан је број закланих оваца за 47,1% и живине за 0,5%, док је број закланих свиња мањи за 14,4% и говеда за 10,7%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих оваца за 59,9% и живине за 1,5%, као и смањење нето тежине закланих свиња за 17,5% и говеда за 13,3%.

 

У поређењу са претходним мјесецом, током фебруара 2019. године забиљежено је повећања бројa закланих говеда за 12,2% и живине за 3,9%, као и смањење броја закланих оваца за 33,0% и свиња за 36,1%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 10,4% и говеда за 6,7%, као и смањење тежине закланих свиња за 25,9% и оваца за 37,1%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ