Клање стоке и живине у кланицама, децембар 2018.

 

 

 

 

 

Током децембра 2018. године, у поређењу са истим мјесецом 2017. године повећан је број закланих оваца за 10,7% и живине за 9,5%, док је број закланих свиња мањи за 21,0% и говеда за 26,2%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 10,1% и оваца за 7,4%, као и смањење нето тежине закланих свиња за 20,1% и говеда за 33,3%.


У поређењу са претходним мјесецом, током децембра 2018. године забиљежено је повећања бројa закланих оваца за 114,5% и живине за 3,0%, као и смањење броја закланих свиња за 13,4% и говеда за 18,8%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих оваца за 101,0% и живине за 3,5%, као и смањење тежине закланих говеда за 20,7% и свиња 22,2%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ