Завод у 2017. рекордер у БиХ по броју регистрованих ИССН публикација

 

Републички завод за статистику Републике Српске у 2017. години имао је највише регистрованих публикација на нивоу БиХ, уписаних у ИССН центру БиХ.Увидом у Међународни ИССН регистар, регистровано је 60 ИССН бројева на име издавача Републички завод за статистику Републике Српске.ИССН (International Standard Serial Number = Међународни стандардни број за серијске публикације) је кратак, јединствен, јасан и међународно прихватљив кôд, који омогућава идентификацију сваке серијске публикације без обзира на језик или земљу у којој је публикација објављена. Сваки ИССН је јединствен идентификатор за грађу која је у наставцима. Међународни стандардни бројеви су адекватни за већину грађе која се наставља, без обзира да ли су настали у прошлости, садашњости или скорој будућности и на било којем медију продукције, те се додјељују читавој популацији серијских публикација.Иначе, у 2017. години Завод је укупно објавио 425 публикација, а највећи број публикација објављен је у марту, октобру и мају 2017. године. На мјесечном нивоу, у просјеку је објављивано 35 публикација, од чега 32 саопштења, два тематска билтена и један мјесечни преглед. Ако се узме у обзир број календарских дана у 2017. години (365), на дневном нивоу објављиване су у просјеку 1,2 публикације. Када се посматра број радних дана у години (252), у просјеку су објављиване скоро двије публикације дневно.У 2017. години, Завод је објавио 160 појединачних наслова - 128 саопштења, 25 билтена, мјесечни преглед, четири комплексне публикације (Статистички годишњак, Ово је Република Српска, Градови и општине Републике Српске, Жене и мушкарци у Републици Српској) и једно посебно издање (Отворена књига о Попису у БиХ 2013 - друго, допуњено издање).Од 425 објављене публикације, 97,2% их је објављено на вријеме - на датум предвиђен Календаром публиковања. Са објављивањем је каснило 2,6% публикација, а једно саопштење је објављено прије датума најављеног у Календару публиковања.Све комплексне публикације објављене су на датуме предвиђене Календаром публиковања.У току 2017. године, Завод је објавио и 12 нових или ажурираних методолошких докумената и 14 извјештаја о квалитету, а на веб страници Завода објављен је и извјештај о Анкети о задовољству корисника из 2017. године.