Резултати Пописа 2013, Градови, општине, насељена мјеста

 

 

  Саопштење (pdf, 7 MB)

  Табеле (xlsx, 1 MB)

 

Резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској и БиХ 2013. године (у даљем тексту: Попис) спроведеног на територији Републике Српске објављује Републички завод за статистику Републике Српске као законом одређен надлежни орган, што је регулисано чланом 2. Закона о обради и објављивању резултата пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 82/16).


Завод објављује резултате Пописа, благовремено, у року који је одређен чланом 4. наведеног Закона. Резултати се објављују према Програму обраде података који je донесен у складу са Законом, након што је Програм претходно размотрио и усагласио Пописни биро Републике Српске.