Становништво, 2019. (процјена средином године)     1 142 495
Најчешће мушко име новорођенчета, 2019.                ЛУКА
Најчешће женско име новорођенчета, 2019.               СОФИЈА

 

 Исто тром. претходне год. = 100

FusionCharts.

Mјесечни показатељи    
Просјечна бруто плата, јануар 2021.     1 492 КМ
Стопа инфлације, децембар 2020.   -0,1%
Покривеност увоза извозом, јануар 2021. (претходни податак)
  93,1%
Годишњи показатељи    
Бруто домаћи производ, 2019, ESA 2010
  11,25 милијарди КМ
Просјечна бруто плата, 2020.   1 485 КМ
Просјечна плата након опорезивања, 2020. 956 КМ
Стопа инфлације, 2020.   -1,9%

Ново

02.03.2021       
02.03.2021       
02.03.2021       
02.03.2021       
01.03.2021       
01.03.2021       
01.03.2021       
01.03.2021       
01.03.2021       
01.03.2021       
 
             
Статистички годишњак, 2020.  

Градови и општине

Републике Српске, 2020. 

Ово је Република Српска 2020.

Жене и мушкарци

у Републици Српској, 2019.