Годишња саопштења истраживање и развој и иновације

 

 

 

 

ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ 

          

БУЏЕТСКА ИЗДВАЈАЊА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ

           ИНОВАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА 

 

                                                                                                                                                                                          
             
2022.        2022-2023.      2020-2022.     
2021.        2021-2022.      2018-2020.     

2020.

    

 

2020-2021.

    

2016-2018.        
2019.              2019-2020.       2014-2016.     
2018.         2018-2019.      2012-2014.     
2017.         2017-2018.       2010-2012.     
2016.         2016-2017.      2008-2010.     
2015.         2015-2016.      2006-2008.     
2014.         2014-2015.      

2013.        2013-2014.       
2012.        2012-2013.       

2011.           
2010.           

2009.