Информационо друштво

 

 

 

 

 

 

Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима, 2019.
          Резултати истраживања о информационо-комуникационим технологијама у предузећима, спроведеног у 2019. години, показују да 100,0% предузећа користи рачунар у свом пословању.   Приступ Интернету има 99,0% више
 
Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима, 2018.
          Резултати истраживања о информационо-комуникационим технологијама у предузећима, спроведеног у 2018. години, показују да 100,0% предузећа користи рачунар у свом пословању. Подаци прикупљени овим истраживањем односе се више
 
Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно, 2018.
          Шира употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно у Републици Српској забиљежена је и у 2018. години. Број домаћинстава са приступом интернету у 2018. години више
 
страна 1 од 3 сљедећа