Социјална заштита

 

 

 

Корисници социјалне заштите, 2018.
            У овом саопштењу објављују се подаци о корисницима и облицима социјалне заштите у 2018. години. Подаци су резултат редовног годишњег истраживања "СЗ-1", "СЗ-1а" и "СЗ-61". више
 
Установе социјалне заштите за дјецу, омладину и одрасле, 2018.
                                          више
 
Корисници додатка на дјецу, 2018.
Социјална заштита             Укупан број корисника који су остваривали право на додатак на дјецу у 2018. години износиo je 21 839, а број дјеце која су користила право више
 
страна 1 од 2 сљедећа