Статистички годишњак 2013.

 

                                                                                 


ЧИТАВА КЊИГА                                                                                                      
 (14MB)
   ПО ПОГЛАВЉИМА
  Прва страна    
  Предговор    
  Садржај    
  Скраћенице    
  Основни принципи    
  ПОГЛАВЉЕ 1 - Општи подаци       
  ПОГЛАВЉЕ 2 - Географски и метеоролошки подаци     
  ПОГЛАВЉЕ 3 - Избори     
  ПОГЛАВЉЕ 4 - Регистар пословних субјеката по дјелатностима    
  ПОГЛАВЉЕ 5 - Становништво   
  ПОГЛАВЉЕ 6 - Запосленост, незапосленост и плате   
  ПОГЛАВЉЕ 7 - Бруто домаћи производ   
  ПОГЛАВЉЕ 8 - Потрошња становништва   
  ПОГЛАВЉЕ 9 - Буџети и фондови
  ПОГЛАВЉЕ 10 - Инвестиције
  ПОГЛАВЉЕ 11 - Цијене   
  ПОГЛАВЉЕ 12 - Пољопривреда и рибарство   
  ПОГЛАВЉЕ 13 - Шумарство   
  ПОГЛАВЉЕ 14 - Животна средина   
  ПОГЛАВЉЕ 15 - Индустрија   
  ПОГЛАВЉЕ 16 - Енергетика   
  ПОГЛАВЉЕ 17 - Грађевинарство   
  ПОГЛАВЉЕ 18 - Спољна трговина   
  ПОГЛАВЉЕ 19 - Унутрашња трговина  
  ПОГЛАВЉЕ 20 - Угоститељство   
  ПОГЛАВЉЕ 21 - Туризам      
  ПОГЛАВЉЕ 22 - Саобраћај и везе   
  ПОГЛАВЉЕ 23 - Образовање   
  ПОГЛАВЉЕ 24 - Истраживање и развој      
  ПОГЛАВЉЕ 25 - Култура и умјетност      
  ПОГЛАВЉЕ 26 - Здравство      
  ПОГЛАВЉЕ 27 - Здравствено, пензијско и инвалидско осигурање               
  ПОГЛАВЉЕ 28 - Социјална заштита      
  ПОГЛАВЉЕ 29 - Правосуђе      
  ПОГЛАВЉЕ 30 - Преглед по општинама и градовима      
  Издања Републичког завода за статистику     
  Импресум     
  Тираж      
  ИСПРАВКЕ