Статистички годишњак 2014.

 

                                                                                 


ЧИТАВА КЊИГА                                                                                                      
 (24MB)
   ПО ПОГЛАВЉИМА
  Прва страна    
  Предговор    
  Садржај    
  Скраћенице    
  Основни принципи    
  ПОГЛАВЉЕ 1 - Општи подаци    
  ПОГЛАВЉЕ 2 - Географски и метеоролошки подаци  
  ПОГЛАВЉЕ 3 - Избори  
  ПОГЛАВЉЕ 4 - Регистар пословних субјеката
  ПОГЛАВЉЕ 5 - Становништво
  ПОГЛАВЉЕ 6 - Запосленост, незапосленост и плате
  ПОГЛАВЉЕ 7 - Бруто домаћи производ
  ПОГЛАВЉЕ 8 - Потрошња становништва
  ПОГЛАВЉЕ 9 - Буџети и фондови
  ПОГЛАВЉЕ 10  - Хартије од вриједности
  ПОГЛАВЉЕ 11 - Инвестиције
  ПОГЛАВЉЕ 12 - Структурне пословне статистике
  ПОГЛАВЉЕ 13 - Цијене
  ПОГЛАВЉЕ 14 - Пољопривреда и рибарство
  ПОГЛАВЉЕ 15 - Шумарство
  ПОГЛАВЉЕ 16 - Животна средина
  ПОГЛАВЉЕ 17 - Индустрија
  ПОГЛАВЉЕ 18 - Енергетика
  ПОГЛАВЉЕ 19 - Грађевинарство
  ПОГЛАВЉЕ 20 - Спољна трговина
  ПОГЛАВЉЕ 21 - Дистрибутивна трговина
  ПОГЛАВЉЕ 22 - Угоститељство
  ПОГЛАВЉЕ 23 - Туризам   
  ПОГЛАВЉЕ 24 - Саобраћај и везе
  ПОГЛАВЉЕ 25 - Образовање
  ПОГЛАВЉЕ 26 - Истраживање и развој   
  ПОГЛАВЉЕ 27 - Култура и умјетност   
  ПОГЛАВЉЕ 28 - Здравство   
  ПОГЛАВЉЕ 29 - Здравствено, пензијско и инвалидско осигурање            
  ПОГЛАВЉЕ 30 - Социјална заштита   
  ПОГЛАВЉЕ 31 - Правосуђе
  ПОГЛАВЉЕ 32 - Преглед по општинама и градовима   
  Издања Републичког завода за статистику 
 
  Импресум     
  Тираж