Новинари
THIS IS REPUBLIKA SRPSKA, 2019
    The aim of this publication is to provide readers with main indicators of the situation and changes in the economic and social life of Republika Srpska, in a modern and brief manner.   Regular statistical activities више
 
ОВО ЈЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА, 2019.
    Ова публикација намијењена је широком кругу корисника и даје основне показатеље стања и промјена економског и друштвеног живота Републике Српске. За податке у табелама и графиконима испод којих није наведен извор података, извор представљају редовне статистичке активности више
 
Анкета „Годишње истраживање пољопривредних газдинстава"
  Републички завод за статистику Републике Српске у периоду од 1. до 15. децембра 2019. године спроводи Анкету „Годишње истраживање пољопривредних газдинстава". На територији Републике Српске, Анкетом ће бити обухваћенo укупно 6 115 пољопривредних газдинства, од чега више
 
претходна страна 2 од 57 сљедећа