Посебне публикације

 

 

 

 

 

Пригодна издања разноврсног садржаја.

 

 

 

ИНДИКАТОРИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 2018.
  Објављивањем индикатора одрживог развоја за Републику Српску, Републички завод за статистику настоји да одговори на потребе друштва за систематским увидом и праћењем стања у областима од кључне важности за одрживи развој, као и да пружи основу за креирање и више
 
Отворена књига о Попису у БиХ 2013, друго, допуњено издање
    Вријеме даје одговор на сва питања. Руководећи се том мишљу, поштовани читаоци и корисници, сматрамо да је дошло вријеме да објавимо друго, допуњено издање Отворене књиге о Попису у БиХ 2013.   Вријеме јесте више
 
Отворена књига о Попису у БиХ 2013.
    Једно од кључних начела у статистичкој дјелатности утврђено Кодексом праксе европске статистике је начело јавности, које заправо значи да су сви резултати који су производ рада статистичких институција, осим повјерљивих података, доступни јавности.   Руковођени не више
 
страна 1 од 2 сљедећа