Скраћене (апроксимативне) таблице морталитета, 2017.

 

 

 

 

 

 

Републички завод за статистику у овом саопштењу објављује скраћене (апроксимативне) таблице морталитета за Републику Српску за 2017. годину. У овим таблицама показатељи су израђени за укупно становништво, по полу и петогодишњим старосним групама, за територију Републике Српске.

 

Приликом израде скраћених таблица морталитета, израчунате су вриједности очекиваног трајања живота. У овом саопштењу приказани су резултати очекиваног трајања живота у Републици Српској  за период од 2014. до 2017. године.

 

Скраћене (апроксимативне) таблице морталитета за Републику Српску за 2017. годину налазе се у приложеном excel документу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/  /