Становништво, 2018. (процјена средином године)     1 147 902
Најчешће мушко име новорођенчета, 2018.                СТЕФАН
Најчешће женско име новорођенчета, 2018.               СОФИЈА

 Просјечне плате запослених (КМ)

FusionCharts.

Mјесечни показатељи    
Просјечна бруто плата, октобар 2019.     1 412 КМ
Стопа инфлације, октобар 2019.   1,2%
Покривеност увоза извозом, јануар - октобар 2019. (претходни податак)
  76,0%
Годишњи показатељи    
Бруто домаћи производ, 2018, ESA 2010
  10,68 милијарди КМ
Просјечна бруто плата, 2018.   1 358 КМ
Стопа инфлације, 2018.   1,4%

Ново

02.12.2019       
02.12.2019       
02.12.2019       
02.12.2019       
02.12.2019       
02.12.2019       
02.12.2019       
02.12.2019       
29.11.2019       
28.11.2019       
 

             
Ово је Република Српска 2018.
  Статистички годишњак, 2019.

Градови и општине

Републике Српске, 2018.   

Жене и мушкарци

у Републици Српској, 2017.