БИЛТЕН - ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА, 2023.

 

 

 

 

Билтен                   


Табеле

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процјене становништва по градовима/општинама Републике Српске, средином 2022.

 

Процјене становништва, основни старосни контигенти по градовима/општинама Републике Српске, средином 2022.

 

 

Билтен "Демографска статистика" публикација је Републичког завода за статистику Републике Српске на српском и енглеском језику, која на свеобухватан и систематичан начин приказује службене статистичке податке о становништву, прописане Статистичким програмом.

 

Завод у континуитету од 1996. године прикупља и обрађује, а од 1999. године и публикује податке демографске статистике.

 

У овом Билтену, подаци су обрађени и публиковани према мјесту сталног становања, у складу са дефиницијом међународних препорука.

 

У првом дијелу Билтена налазе се основни подаци и њима одговарајући аналитички показатељи природног кретања становништва за петогодишњи период посматрања 2018-2022.

 

Детаљни подаци о природном кретању становништва дати су за 2022. годину у другом дијелу овог Билтена.

 

У трећем дијелу Билтена дати су подаци о природном кретању становништва по општинама.

 

Подаци о унутрашњим миграцијама дати су у посљедњем дијелу Билтена.