Наставници и сарадници на високошколским установама, академска 2022/2023. година (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У академској 2022/2023. години на високошколским установама укупан број наставника и сарадника је 2 981. На основу уговора о раду запослена су 1 922 наставника и сарадника, док је на основу других уговора ангажовано њих 1 059. Од укупног броја наставника и сарадника, 46,0% су жене.

Укупан број наставника и сарадника изражен еквивалентом пуне запослености је 2 343,4. Од академске 2022/2023. године, еквивалент пуне запослености рачуна се на основу наставне норме. Са пуном наставном нормом, у академској 2022/2023. години радило је 2 060 наставника и сарадника. Са краћом од пуне наставне норме радио је 921 наставник и сарадник, што изражено еквивалентом пуне запослености износи 283,4.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ