Саопштења

 

 

 

АРХИВА САОПШТЕЊА

Архива саопштења

 

 

Бруто домаћи производ по производном приступу, 2018.
            У овом саопштењу објављују се подаци о бруто домаћем производу и бруто додатој вриједности за 2017. и 2018. годину. Обрачун је урађен производним приступом, а више
 
Бруто домаћи производ по расходном приступу, 2018.
            У овом Саопштењу објављују се процијењене компоненте потрошње бруто домаћег производа (БДП) у текућим цијенама и цијенама претходне године за 2017. и 2018. годину, као више
 
Бруто домаћи производ по доходовном приступу, 2018.
          У овом саопштењу објављују се обрачунате доходовне компоненте бруто додате вриједности по институционалним секторима у 2017. и 2018. години. Обрачун је заснован на методолошким поставкама   више
 
страна 1 од 23 сљедећа