Билтени спољне трговине

 

 

 

Билтени спољне трговине приказују податке о робној размјени Републике Српске са иностранством.

 

Подаци о увозу и извозу односе се на правне субјекте са сједиштем у Републици Српској.

 

БИЛТЕН - СПОЉНА ТРГОВИНА, 2019.
       више
 
БИЛТЕН - СПОЉНА ТРГОВИНА, 2018.
      више
 
БИЛТЕН - СПОЉНА ТРГОВИНА, бр. 11
      више
 
страна 1 од 5 сљедећа