Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, четврто тромјесечје 2018.

 

Краткорочне пословне статистике

 

 

 

 

 

Укупан десезонирани промет услужних дјелатности остварен у четвртом тромјесечју 2018. године већи је за 6,7% у односу на треће тромјесечје 2018. године.

 

Укупан календарски прилагођен промет услужних дјелатности у четвртом тромјесечју 2018. године већи је за 8,2% у односу на промет који су оствариле у истом тромјесечју 2017. године.

 

Индекс промета услужних дјелатности остварио је номинални раст од 13,7% у односу на просјек  2017. године.

 

Највећи раст промета забиљежен је у дјелатностима: N 78 Дјелатности агенција за запошљавање (165,5%) и M 74 Остале стручне, научне и техничке дјелатности  (99,5%). Највећи пад промета забиљежен је у дјелатностима: M 69 и 702 Правне дјелатности и Дјелатности савјетовања које се односи на управљање (33,5%) и J 63 Информационе услужне дјелатности (15,3%). 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ