Индекси производње у грађевинарству, треће тромјесечје 2017.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана производња у грађевинарству у трећем тромјесечју 2017. године, у поређењу са претходним тромјесечјем, остала је непромијењена. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, позитивна стопа раста производње у грађевинарству од 2,3% забиљежена је на објектима високоградње, док је на објектима нискоградње забиљежена негативна стопа раста од 1,3%.


Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у трећем тромјесечју 2017. године, у поређењу са трећим тромјесечјем 2016. године, има негативну стопу раста од 5,9%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, забиљежена је позитивна стопа раста на објектима високоградње од 9,2%, док је на објектима нискоградње забиљежена негативна стопа раста од 7,7%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/