Процјена броја становника за Републику Српску

 

 

  2013 2014 2015 2016
/////////////// ///////////////////////// ///////////////////////// ///////////////////////// /////////////////////////
Укупно 1 171 179 1 167 082 1 162 164 1 157 516

 

 

 

 

 

 

Процијењени број становника у Републици Српској односи се на средину (30.06.) сваке посматране године.

 

Подаци о укупном броју становника за 2016. годину процијењени су на основу резултата Пописа становништва спроведеног у октобру 2013. године, као и годишњих резултата обраде статистике природног и миграторног кретања становништва.

 

За период од 2013. до 2015. године извршено је ревидирање процјене броја становника.

 

Ревидирани подаци израђени су на основу резултата Пописа становништва спроведеног у октобру 2013. године, као и годишњих резултата обраде статистике природног и миграторног кретања становништва у периоду од 2013. до 2015. године.