Докторанти - особе у поступку стицања звања доктора наука, школска 2016/2017. година (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У школској 2016/2017. години, на високошколским установама у Републици Српској евидентирано је укупно 95 докторанaта. Од укупног броја, 17 доктораната су пријавили докторат, а 78 је уписало докторске студије.

 

Према полној структури доктораната 51,5% су мушкарци, а 48,5% су жене.

 

У школској 2016/2017. години, на јавним високошколским установама пријављено је 94,1% докторских дисертација, док је на приватним високошколским установама пријављено 5,9 % докторских дисертација.

 

Посматрајући уписане на докторске студије у школској 2016/17 години, на јавним високошколским установе уписано је 76,9%, док је на приватне високошколске установе уписано 23,1 % од укупног броја уписаних. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење