Уписани студенти, школска 2016/2017. година (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У школској 2016/2017. години на први циклус студија високог образовања, укључујући и интегрисане студије, у зимски семестар уписано је 35 037 студената, од тога je 28 653 студенaта уписанo на све године студија, а 6 384 су апсолвенти.

 

У 2016/2017. години настављен је тренд опадања броја уписаних студената. Број уписаних студената у школској 2016/2017. години, у односу на претходну годину, мањи је за 2 353 студента, односно 6,3%.

 

Од укупног броја уписаних студената, на јавне високошколске установе уписано је 71,8%, a приватне високошколске установе 28,2%.

 

Већина студената студира према програму образовања који је прилагођен  принципима Болоњске декларације, њих 97,1%, док остали студирају према „старом" програму образовања. Редовно студира 89,5% студената.

 

У укупном броју уписаних студената, учешће студентица је 56,8% и није се знатно промијенило у односу на претходну школску годину. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење