Индекси производње у грађевинарству, четврто тромјесечје 2016.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана производња у грађевинарству у четвртом тромјесечју 2016. године, у поређењу са претходним тромјесечјем, има негативну стопу раста од 5,2%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, негативна стопа раста забиљежена је на објектима високоградње од 1,2% и на објектима нискоградње од 3,4%.


Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у четвртом тромјесечју 2016. године, у поређењу са четвртим тромјесечјем 2015. године, има негативну стопу раста од 7,7%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, негативна стопа раста забиљежена је на објектима високоградње од 6,2% и на објектима нискоградње од 8,7%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/