Клање стоке и живине у кланицама, децембар 2016.

 

 

 

 

 

У односу на просјечно мјесечно клање у 2015. години, током децембра 2016. године забиљежено је повећање броја заклане живине за 59,9% и броја закланих свиња за 15,5%, док је истовремено смањен број закланих говеда за 6,6% и оваца за 7,0%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 58,5% и закланих свиња за 11,8%, као и смањење нето тежине закланих говеда за 10,4%, док је нето маса закланих оваца остала на истом нивоу.


Током децембра 2016. године, у поређењу са истим мјесецом 2015. године повећан је број заклане живине за 79,5%, док је у истом периоду број закланих свиња мањи за 0,4%, говеда за 11,8% и оваца за 37,3%. Нето тежина живине заклане током децембра 2016. године, у односу на децембар 2015. године, већа је за 71,4%, као и нето тежина закланих свиња за 5,0%. У истом периоду је забиљежено смањење нето тежине закланих говеда за 11,9% и нето тежине закланих оваца за 30,3%.


У поређењу са предходним мјесецом, током децембра 2016. године забиљежено је повећање броја закланих оваца за 62,3%, броја закланих говеда за 12,7%, броја закланих свиња за 7,3% и броја заклане живине за 5,8%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежина закланих оваца за 53,8%, нето тежине заклане живине за 2,7% као и нето тежина закланих свиња за 1,0%, док је истовремено смањена нето тежина закланих говеда за 7,7%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /