Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, децембар 2016.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у децембру 2016. године, у односу на новембар 2016. године, у просјеку су више за 0,1%, док су у односу на децембар 2015. године, више за 3,4%.

 

Посматрано по намјени потрошње, у децембру 2016. године, у односу на новембар 2016. године, цијене нетрајних производа за широку потрошњу, у просјеку су више за 0,7%, цијене интермедијарних производа су више за 0,1%,  цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су ниже за 0,5%, цијене енергије су ниже за 0,2% и цијене  капиталних прозвода су ниже за 0,1%.

 

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у децембру 2016. у односу на новембар 2016. године, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија, у просјеку су више за 0,3%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена, у просјеку су ниже за 1,3%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

По областима индустријске производње, у децембру 2016. године у односу на новембар 2016. године, остварен је раст цијена у: производњи коже и производа од коже 3,7%; производњи готових металних производа, осим машина и опреме 0,9%; производњи производа од гуме и пластичних маса 0,6%; производњи прехрамбених производа 0,5%; производњи хемикалија и хемијских производа, као и производњи осталих производа од неметалних минерала 0,2% и производњи електричне опреме 0,1%

 

Пад цијена у децембру 2016. године у односу на новембар 2016. године остварен је у областима: вађење угља и лигнита (мрког угља) 2,7%; производња кокса и рафинисаних нафтних производа 1,5%; вађење руда метала 0,9%; производња одјеће 0,8%; производња намјештаја 0,5%; производња папира и производа од папира, као и производња базних метала 0,2% и вађење осталих руда и камена 0,1%.

 

У преосталих тринаест области индустријске производње цијене су у децембру 2016. године у односу на новембар 2016. године, у просјеку остале на истом нивоу. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење