Становништво, 2018. (процјена средином године)     1 147 902
Најчешће мушко име новорођенчета, 2018.                СТЕФАН
Најчешће женско име новорођенчета, 2018.               СОФИЈА

 Покривеност увоза извозом (%)

FusionCharts.

Mјесечни показатељи    
Просјечна бруто плата, април 2019.     1 392 КМ
Стопа инфлације, април 2019.   -0,9%
Покривеност увоза извозом, јануар - април 2019. (претходни податак)
  76,7%
Годишњи показатељи    
Бруто домаћи производ, 2017, ESA 2010
  10,08 милијарди КМ
Просјечна бруто плата, 2018.   1 358 КМ
Стопа инфлације, 2018.   1,4%

Ново

10.06.2019       
10.06.2019       
05.06.2019       
05.06.2019       
03.06.2019       
03.06.2019       
31.05.2019       
31.05.2019       
31.05.2019       
30.05.2019       
 

             
Ово је Република Српска 2018.
  Статистички годишњак, 2018.

Градови и општине

Републике Српске, 2018.   

Жене и мушкарци

у Републици Српској, 2017.