Покривеност увоза извозом (%)

FusionCharts.

Просјечна бруто плата, новембар 2016.     1 345 КМ
Стопа инфлације, новембар 2016.   0,1%
Покривеност увоза извозом, јануар-новембар 2016. (претходни податак)   65,8%
Бруто домаћи производ, 2015. година
  9,15 милијарди КМ
Становништво, 2015. година (процјена)   1 415 776

Новости

20.01.2017       
11.01.2017       
30.12.2016       
30.12.2016       
30.12.2016       
30.12.2016       
30.12.2016       
30.12.2016       
29.12.2016       
28.12.2016