Клање стоке и живине у кланицама, децембар 2023.

 

 

 

 

 

Током децембра 2023. године, у поређењу са истим мјесецом 2022. године повећан је број закланих оваца за 34,9%, док је истовремено смањен број заклане живине за 10,9%, говеда за 12,4% и свиња за 40,8%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих оваца за 29,8%, као и смањење нето тежине заклане живине за 8,4%, говеда за 21,0% и свиња за 56,0%.

У поређењу са претходним мјесецом, током децембра 2023. године забиљежено је повећање броја закланих оваца за 21,4%, док је истовремено смањен број заклане живине за 0,6%, свиња за 1,1% и говеда за 17,6%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих оваца за 21,3% и живине за 0,1%, као и смањење нето тежине закланих говеда за 19,1% и свиња за 23,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ