Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, IV тромјесечје 2023.

 

 

 

 

 

 

У четвртом тромјесечју 2023. године у Републици Српској регистровано је укупно 122 227 возила, што је за 3,1% више у односу на исти период претходне године.

Од укупног броја регистрованих возила, 83,7% односи се на путничке аутомобиле, 9,6% на теретна, 4,3% на прикључна возила, а 2,4% на остале категорије возила.

Посматрано по годинама старости возила, 6,4% налази се у категорији старости до 5 година, 34,1% је у категорији старости од 6-15 година, док је 59,5% регистрованих возила старије од 15 година.

Први пут регистровано је 7 899 возила, односно 43,7% више у односу на четврто тромјесечје 2022. године.

Укупан број саобраћајних незгода у четвртом тромјесечју 2023. године већи је за 7,7% у односу на исти период 2022. године. Број повријеђених лица већи је за 4,1%, а број погинулих лица је већи је за 26,1% у односу на четврто тромјесечје 2022. године.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ