Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, прво тромјесечје 2023.

 

Краткорочне пословне статистике

 

 

 

 

 

Укупан десезонирани промет услужних дјелатности остварен у првом тромјесечју 2023. године мањи је за 2,3% у односу на четврто тромјесечје 2022. године.


Укупан календарски прилагођен промет услужних дјелатности у првом тромјесечју 2023. године већи је за 3,6% у односу на промет који су оствариле у истом тромјесечју 2022. године.


Индекс промета услужних дјелатности остварио је номинални раст од 7,8% у односу на просјек 2022. године.


Највећи раст промета забиљежен је у дјелатностима: J 59 Производња и дистрибуција филмова, видео филмова и телевизијског програма (89,7%) и J 63 Информационе услужне дјелатности (41,8%). Највећи пад промета забиљежен је у дјелатностима: N 79 Дјелатности путничких агенција и тур-оператора (56,4%) и N (811+813)2) Услуге управљања и одржавања зграда и дјелатности уређења и одржавања зелених површина (34,9%).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ