Анкетa о приходима и условима живота у БиХ

 

 

 

Републички завод за статистику ће од суботе 20. маја 2023. године спроводити Анкету о приходима и условима живота у БиХ. Методом случајног одабира, анкетираће се преко 3 000 домаћинставa из Републике Српске, а анкету ће на терену спроводити акредитовани и обучени анкетари Завода.


Анкета о приходима и условима живота има за циљ да се прикупе подаци о приходима, сиромаштву, социјалној искључености, материјалној депривацији, социо-економским карактеристикама појединаца и условима живота становника. Подаци ће се користити за добијање главних социјалних индикатора у Републици Српској.


Напомињемо да се прикупљени подаци о домаћинствима сматрају строго повјерљивим и да ће се користити искључиво за статистичке и научне анализе, у складу са Законом о статистици Републике Српске.


Позивамо сва домаћинства која су изабрана узороком да прихвате сарадњу, те дају одговоре овлашћеним анкетарима Завода и тако допринесу успјеху истраживања и квалитету резултата.