Склопљени и разведени бракови у Републици Српској, 2022.

 

 

 

 

 

Број склопљених бракова на приближно истом нивоу 


У 2022. години у Републици Српској склопљенo je 5 527 бракoва, што је у односу на претходну годину за 3 брака мање.


Према посљедњим расположивим подацима Евростата за 2020. годину, стопа нупцијалитета у ЕУ-27 била је 3,2 склопљена брака на 1 000 становника, а у Републици Српској, у 2022. години, било је 4,9 склопљених бракова на 1 000 становника.Највећи број склопљених бракова између држављана Босне и Херцеговине


У 2022. години настављен је исти тренд као у претходним годинама. Највећи број склопљених бракова био је између младожења и невјеста са држављанством Босне и Херцеговине. Укупан број бракова гдје невјеста и младожења имају држављанство Босне и Херцеговине био је 5 027 или 91%. Од укупног броја склопљених бракова у 2022. години, у Републици Српској било је 421 или 7,6% невјеста са страним држављанством које су склопиле брак са држављанима Босне и Херцеговине. С друге стране, у Републици Српској билo je 83 или 1,5 % младожења са страним држављанством који су склопили брак са држављанкама Босне и Херцеговине.

 


Младожење старије од невјеста

Просјечна старост при склапању брака за младожењу била је 32,1 година и у односу на претходну годину је смањена за 0,2 године. Просјечна старост при склапању првог брака за младожењу била је 30,2 године и у односу на претходну годину смањена је за 0,2 године. У периоду 1998-2022. године, граница склапања првог брака за младожењу повећана је за 1,6 година.

Укупна просјечна старост невјесте при склапању брака у односу на претходну годину је смањена за 0,1 годину и износи 29,1 годину, док је граница склапања првог брака смањена за 0,1 годину и износи 27,4 године. Просјечна старост склапања првог брака за невјесту у периоду 1998-2022. године, повећана је за 2,7 година.

Невјесте у Републици Српској раније склапају брак од младожења. У старости 15-19 година, брак су склопиле 232 невјесте, док је у истој старосној групи брак склопило 32 младожења.

У Републици Српској је евидентно одгађање склапања брака, како за младожење тако и за невјесте. Уочава се све веће приближавање западноевропском типу брачности, који се одликује све каснијим уласком у брак и одгађањем брака, што доводи до смањеног наталитета и самим тим до појаве све чешћег негативног природног прираштаја, те смањења броја становника појединих подручја.

 


Разведени бракови

У 2022. години у Републици Српској забиљежено је 965 разведених бракова. Према посљедњем заједничком пребивалишту, највећи број разведених бракова забиљежен је у Граду Бања Лука 243, Граду Бијељина 102, Граду Приједору 57, Прњавору 53 и Граду Добоју 44. У односу на посљедње расположиве податке Евростата за стопу диворцијалитета ЕУ-27 (2020. година), Република Српска се налази испод просјека. Стопа диворцијалитета у ЕУ-27 (2020. године) била је 1,6 разведених бракова на 1 000 становника, а у Републици Српској у 2022. години било је 0,9 разведених бракова на 1 000 становника. На 1 000 склопљених бракова било је 174,6 разведених бракова.


Просјечно трајање брака прије развода било је 12,9 година

Од укупног броја разведених бракова, од прве до четврте годинe брака развело се 23,3% парова, 21,1% парова се развело између 5-9 година трајања брака. У току прве године брака развело се 2,1% парова, а укупан проценат бракова разведених након 25 и више година био је 14%.

 


Просјечна старост мужа при разводу брака већа је од старости жене за 3,4 године

Просјечна старост мужа при разводу брака била је 42,5 година, а жене 39,1 година.

Највећи број разведених бракова је без издржаване дјеце, око 45,5%, са једним дјететом око 26,4%, са двоје и више дјеце око 27,9%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ