Издате грађевинске дозволе, март 2023.

 

 

 

 

 

 

Број издатих грађевинских дозвола за градњу у марту 2023. године у односу на просјечан број издатих грађевинских дозвола у 2022. години већи је за 45,1% и у односу односу на март 2022. године већи је за 28,6%.

Број предвиђених станова за градњу у марту 2023. године у односу на просјечан број предвиђених станова за градњу у 2022. години већи је за 14,3%, док је у односу на март 2022. године мањи за 10,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ