Средње школе по разредима на почетку школске 2022/2023. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2022/2023. године, средње школе је похађало 34 998 ученика, што је у односу на почетак 2021/2022. године мање за 617 ученика или 1,7%.


Број ученица у односу на укупан број ученика је 50,8%. Највећи број ученика похађаo je стручне техничке школе, 65,0%, затим гимназије, 18,0%, док је у стручним школама било 15,3% ученика.


Подаци за средње образовање одраслих приказани су за почетак школске 2022/2023. године, а на основу података које је доставио Завод за образовање одраслих Републике Српске. Подаци су приказани збирно и за стручне техничке и за стручне школе.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ