Мјесечна саопштења цијена, 2022. година

 

 

 

 

 2022.                                                                                                                                                    

 

 

ИНДЕКСИ ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА                                                                                  

 

   јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун 

   јул

   август

   септембар

   октобар

   новембар

   децембар

 

 

ПРОСЈЕЧНЕ ПОТРОШАЧКЕ ЦИЈЕНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

 

   јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун

   јул

   август

   септембар

   октобар

   новембар

   децембар

 

 

ИНДЕКСИ ЦИЈЕНА ПРОИЗВОЂАЧА ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА - ДОМАЋЕ ТРЖИШТЕ

 

   јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун

   јул

   август

   септембар

   октобар

   новембар

   децембар

 

 

ИНДЕКСИ ЦИЈЕНА ПРОИЗВОЂАЧА ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА - СТРАНО ТРЖИШТЕ

 

   јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун

   јул

   август

   септембар

   октобар

   новембар

   децембар

 

ИНДЕКСИ ЦИЈЕНА ПРОИЗВОЂАЧА ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА - УКУПНО

 

   јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун

   јул

   август

   септембар

   октобар

   новембар

   децембар