Мјесечна саопштења спољне трговине, 2022. година

 

 

 

 

 

 2022.                                                                                                                                               

 

 

РОБНА РАЗМЈЕНА РЕПУБЛИКЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ (УВОЗ И ИЗВОЗ)                                         

 

   КМ        €        $     јануар

 

   КМ        €        $     фебруар 

 

   КМ        €        $     март

 

   КМ        €        $     април

 

   КМ        €        $     мај 

 

   КМ        €        $     јун

 

   КМ        €        $     јул

 

   КМ        €        $     август

 

   КМ        €        $     септембар

 

   КМ        €        $     октобар 

 

   КМ        €        $     новембар

 

   КМ        €        $     децембар