Годишња саопштења пољопривреде и рибарства, 2022. година

 

 

 

 

 2022.                                                                          

 

   Бројно стање стоке и остварена сточна производња (претходни подаци) 

   Засијане површине у јесењој сјетви (претходни подаци) 

   Површине и засади на крају прољетне сјетве (претходни подаци) 

   Прикупљање млијека и производња млијечних производа

   Приноси раних усјева и воћа (претходни подаци)

   Приноси касних усјева, воћа и винограда (претходни подаци)

   Структура инкубаторских станица