Ученици основних школа по разредима, почетaк школске 2022/2023. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2022/2023. године, основне школе похађала су 84 643 ученика, што је у односу на претходну школску годину мање 890 ученика, или 1,1%. Учешће броја ученица у односу на укупан број ученика износи 48,4%.


У нижим разредима (ISCED 1) је 54,2% ученика, док је у вишим разредима (ISCED 2) 45,8%. У односу на почетак 2021/2022. школске године, број уписаних ученика у I разред већи је за 0,4%.


У школској 2022/2023. години школе посједују 14 190 рачунарa, од чега ученици користе 10 950, док је број рачунара у школама са приступом интернету 82,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ