Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, IV тромјесечје 2022.

 

 

 

 

 

 

Количина робе превезене у четвртом тромјесечју 2022. године у односу на исти период претходне године мања је за 15,6%. У истом периоду, пређени пут теретних возила мањи је за 10,0%, а обим рада, исказан у тонским километрима мањи је за 8,8%.


Број превезених путника у друмском саобраћају већи је за 4,4% у односу на исти период претходне године. Пређени километри аутобуса већи су за 9,1%, као и обим рада исказан у путничким километрима за 18,0%.

У градско-приградском саобраћају, у периоду октобар-децембар 2022. године у односу на исти период претходне године, укупни пређени пут аутобуса мањи је за 1,0%, a број превезених путника мањи је за 1,9%.

У жељезничком саобраћају, у четвртом тромјесечју 2022. године, обим превезене робе је већи је за 15,5% у односу на исти период претходне године, a обим рада мјерен оствареним тонским километрима већи 16,8%. Превезено је 43,8% више путника, а број остварених путничких километара већи је 33,8%.

Промет на аеродромима Републике Српске у четвртом тромјесечју 2022. године биљежи раст у односу на исти период претходне године. Број летова страних авиона већи је за 33,8%, док је број летова домаћих авиона већи за 28,6%. Број превезених путника страним авионима биљежи значајан раст у односу на исти период претходне године и већи је за 73,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ